Poľovnícky spolok vlastníkov pri Urbáre Nevidzany v likvidácii